เป้าหมาย (Understanding Goal)

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้ | ดูแลพริก

เป็นกิจกรรมที่ต่อมาจาก Quarter 1/2559 ของพี่ๆ ป.5 เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
- การเตรียมการ
- วางแผน
- สะท้อนผลจากกิจกรรมคุณประโยชน์ผักออร์แกนิค

  • รสชาติ: อร่อยตามศักยภาพสูงสุด มีผู้ให้นิยามว่า fantastic taste
  • คุณค่าทางโภชนาการ: อุดมไปด้วยวิตามินทุกชนิดในที่สูงมากกว่าผักที่ปลูกแบบปกติ จากผลงานวิจัยกับวิศวกรพบว่า มะเขือเทศออร์แกนิคมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่ามะเขือเทศเกษตรเคมีถึง 2.50 เท่า (อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ) และยังประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนอย่างสมดุลที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ
  • ความปลอดภัยต่อสุขภาพ: ผักออร์แกนิคที่ผลิตนี้มีความปลอดภัยต่อสุภาพของผู้บริโภคสูงสุด ด้วยการไม่ใช้สารควบคุมวัชพืช ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ไม่ใช้สารกำจัดเชื้อรา และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์
  • ผลการตรวจสารเคมีเกษตรมากกว่า 200 ชนิด ในพริกขี้หนูที่ Wealmoor Co., Ltd., England ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีสารเคมีเกษตรใดๆตกค้างในพริกขี้หนูออร์แกนิค ดังตัวอย่างเลขที่ : 10020608, Batch number: 02213283 ดังนั้นจึงเป็นผลิตผลออร์แกนิคที่สมบูรณ์ ที่ไม่มีสารเคมีเกษตรในผลิตผล และยังไม่มีเชื้อโรคที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค ดังเช่นE.coli, Salmonella
  • ตลอดการเจริญเติบโตของอายุผักแปลงผักมีการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์วิทยาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตได้มีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกด้วย เช่น เป็นแหล่งอาศัยของด้วงเต่าทอง แมลงช้างและแมงปอ ผลงานทั้งหมดนี้เกิดจาก การวิจัยที่ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ฟูจิโมโตะและคณะฯจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
....
    แต่ละสัปดาห์เด็กๆ จะแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแล รดน้ำพริกช่วยกัน อย่างสม่ำเสมอ